Personlig assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Tjänster Sök hemtjänst Bedömning Kostnader

 

De insatser inom hemtjänsten som vi utför åt Vara kommun är:

Städ, som damtorkning, dammsugning och torkning av golv.
Fönsterputs, max 2 gånger per år
Tvätt och klädvård, exempelvis sy i knappar
Renbäddning
Inköp av dagligvaror,
med eller utan kundens medverkan

 

Promenader och ärenden
exempelvis apoteks- eller läkarbesök

 

Endast tjänster under vardagar, mellan klockan 7 och 17 omfattas av uppdraget från kommunen.
Mer information finns i Vara kommuns dokument: Valet är ditt