Personlig assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Tjänster Sök hemtjänst Bedömning Kostnader

 

Avgifter
Kommunen är ansvarig för att ta betalt för de tjänster som beslutats av kommunens beståndsbedömning.
Det betyder att för kunden är det ingen skillnad i pris om kommunen eller någon annan utför arbetet.
För vissa typer av tjänster finns en fast avgift medan andra tjänster har styck- ellet timpris.
Den enskilde har dock rätt att ha kvar ett s.k. "fribelopp" efter att fasta kostnader (ex. hyra) och hemtjänst är betalda.
Prislista och övriga villkor framgår av kommunens "Avgifter & maxtaxa" på vara kommuns hemsida.

Tilläggstjänster
För tjänster som beställs direkt av Vara Assistans gäller andra regler.