Personlig assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Historik Helhetsansvar Assistenterna Lagar Sök assistent Rätt beslut?

 

Vår affärsidé är att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att kunna leva det liv som de har rätt till !
Vi tar helhetsansvar för personlig assistans

Det kostar inte dig något att anlita oss
Ersättningen som bekostar din assistans är ett fastställt belopp från den statliga assistansersättningen (LASS).
Denna skall täcka assistentens lön, sociala avgifter, försäkringar och omkostnader för assistenter i samband med resor och andra aktiviteter.
Det kostar dig alltså ingenting och du kan när som helst byta till annan assistanssamordnare.


Assistentomkostnader
Du får ett personligt omkostnadskonto för att betala assistenternas kostnader vid resor och fritidsaktiviteter.

Du kan känna dig trygg med oss

Kontakta oss för ett personligt möte

Oavsett om du ännu inte ansökt om personlig assistans eller om du funderar på att byta assistansanordnare, kontakta oss !
Vi träffas i lugn och ro, där du berättar om dina önskemål och förväntningar och vi berättar mer om vår service och vad vi kan hjälpa dig med.
Mötet är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

Vi föreslår - Du beslutar
I nästa steg presenterar vi ett förslag på hur din assistans kan utformas.
Till sist är det självklart du som fattar beslutet.

Välkommen att höra av dig!