Personlig Assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Skattereduktion

Priser
Grävning
Det dras bredband lite varstans i bygderna men grävningen på din egen tomt får du själv ansvara för.
Vi hjälper dig att gräva och oftast kan du utnyttja ROT-avdrag
Manuell grävning ger minimal åverkan och maximalt ROT-avdrag

Avtal
Vi kommer hem till dig och går genom föresättningar och tidplan samt skriver ett uppdragsavtal
Arbetet sker sedan mot fast timkostnad där alla resor inom Vara kommun ingår, vi lämnar dock ett maxtak för din kostnader.
Det betyder att om det går lätt att gräva blir det inte så många timmar och skulle vi träffa på sten så blir det aldrig dyrare än maxtaket !

 

Ansvarsförsäkring
Vi har en försäkring mot eventuella skador som åsamkas kund eller tredje part.

ROT-avdrag
Framdragning av bredband på den egna tomten berättigar normalt till ROT-avdrag.
Det betyder att du bara behöver betala hälften av kostnaden själv, resten står staten för.
Se Skatteverkets riktlinjer för ROT-arbete eller se en sammanfattning på denna sida