Personlig assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Tjänster Sök hemtjänst Bedömning Kostnader

 

  

 

Målet med hemtjänsten är att personer skall kunna bo hemma så länge som möjligt.
För att klara sig hemma kan man behöva hjälp med hygien, mat, inköp, städning m.m.
Samtliga dessa insatser har av tradition beslutats och utförts av kommunen.
Detta är nu på väg att ändras genom att kommunen fortfarande beslutar om insatserna men dessa kan sedan kan utföras av privata aktörer.

Kundval i hemtjänsten
Till hemtjänstens uppgifter hör både insatser av servicekaraktär och personlig omsorg.
Den personliga omsorgen kan vara t.ex. hjälp vid måltider, hjälp med hygien, dusch och förflyttning.
Serviceinsatser är mer praktisk hjälp som städning, tvätt, inköp och ärenden.
Vara kommun har beslutat om valfrihet i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem ( LOV).
Tills vidare gäller valfrihetssystemet endast serviceinsatser inom hemtjänsten.
Detta innebär att de som har beviljats hemtjänst, kan välja vem som ska utföra serviceinsatserna.
Syftet är att ge ökad valfrihet, konkurrensutsätta kommunens egen verksamhet och stimulera företagandet.
Se även kundval i hemtjänst och information till brukareVara kommuns hemsida.