Personlig assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Tjänster Sök hemtjänst Bedömning Kostnader

 

Sök Hemtjänst hos kommunen som tidigare.
Ansökan kan utföras av personen själv, av vårdnadshavare eller av "god man"/förvaltare.
Den utförs normalt genom att fylla blanketten Ansökan om biståndsinsatser.
Blanketten skickas därefter till Biståndsenheten på Vara kommun.
Behovet av insatser utreds sedan av kommunens biståndahandläggare.
Förenklad ansökan om hemtjänst
Personer med uppenbart biståndsbehov kan ansöka om vissa standardiserade insatser genom ett förenklat ansökningsförfarande.
Här används blanketten: Ansökan om hemtjänst genom förenklad handläggning.
Blanketten skickas sedan till Biståndsenheten på Vara kommun.
Ett beslut kan sedan snabbt fattas av kommunens biståndahandläggare.