Personlig Assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Skattereduktion

Priser
Kostnader
Många arbeten klassas som ROT-tjänster vilket betyder att du endast behöver betala hälften.
Vi utför tjänster över hela kommunen.
Alla kostnader för resor, restid, verktyg, redskap och MOMS ingår.

Våra tjänster leverars mot fast timkostnad och du betalar bara för den tid vi arbetar hos dig !.
Timpris inkl. MOMS efter ROT-avdrag: 249 kr

Timpris inkl. MOMS när inte ROT kan tillämpas: 498 kr

Timpris för juridiska personer 398 kr + MOMS