Personlig assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Historik Helhetsansvar Assistenterna Lagar Sök assistent Rätt beslut?

 

 

Sök personlig assistans
Att söka och få personlig assistans är en lång process.
Det är ditt behov som avgör om du har rätt till hjälpen och det är även ditt behov som avgör vem du ska vända dig till.
Behöver du hjälp med dina grundläggande behov med upp till 20 timmar i veckan är det kommunen du ska vända dig till.
Är det fler timmar vänder du dig till Försäkringskassan med din ansökan.

För att de ska pröva rätten behöver du göra en skriftlig ansökan.
Försäkringskassan har färdiga blanketter du kan använda.

När du gör din ansökan behöver du styrka ditt behov genom:
- 1. Ett läkarintyg, du måste alltså kontakta din läkare
- 2. En ADL-bedömning som utförs av en arbetsterapeut, oftast på Habiliteringen
- 3. Övriga intyg som kan styrka dina behov

För att inte missa viktiga detaljer i läkarutlåtandet kan du använda den här mallen.

En handläggare i din kommun och Försäkringskassa kommer sedan att göra ett besök hos dig för att få en bild av din vardag och dina behov.
Från ansökan till beslut har Försäkringskassan en intern policy om att det ska ta max 120 dagar men det är inte ovanligt att det tar längre tid.
Ju snabbare du kan få fram alla intyg du behöver, desto snabbare kommer ett beslut.

Om du får avslag
Får du ett avslag, eller beviljas färre timmar än du sökt, har du rätt att överklaga och information om hur du gör det skickas tillsammans med beslutet.
Erfarenheten säger är att det är viktigt att du formulerar din ansökan så att dina behov blir tydliga.

Vi hjälper dig
Ta kontakt med oss och berätta om din situation.
Om vi tror du uppfyller kraven för att få personlig assistans behöver vi ta del av de intyg du har som styrker ditt hjälpbehov.
Du känner säkert själv till olika människor som kan hjälpa dig med ett intyg som visar på dina behov.
Det kan vara personal från habiliteringen, din läkare eller kanske förskolelärare om det är ditt barn som behöver assistans.
Intygen ska vara så nya som möjligt, något som är extra viktigt när det gäller barn.
En bra tumregel är att de inte ska vara äldre än 6 månader.

För att kunna föra din talan beköver vi en fullmakt från dig och så snart vi har alla nödvändiga dokument skickar vi en ansökan.

Med hjälp av dina intyg och våra samtal skriver vi ihop en ansökan som vi sedan går igenom tillsammans.
När du godkänt den skickas den till din kommun eller Försäkringskassan.

Vi bevakar ditt ärende och finns med vid hembesök av kommun och Försäkringskassa om du önskar det.
Vi håller dig informerad om allt som händer med din ansökan så du kan lugnt avvakta ett beslut.

Får du ett positivt beslut kommer vi tillsammans överens om hur du vill lägga upp din assistans framöver.
Det är alltid dina önskemål som styr vårt arbete.

Skulle du istället få ett beslut du inte är nöjd med hjälper vi dig att överklaga beslutet om vi ser att det finns möjlighet att göra det.