Personlig assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Historik Helhetsansvar Assistenterna Lagar Sök assistent Rätt beslut?

 

Vi tar helhetsansvar för personlig assistans
- Arbetsgivare för personliga assistenter
- Hjälper till med schemaläggning
- Löneberedning och utbetalning
- Fakturering gentemot försäkringskassa/kommun
- Inbetalning av skatter och sociala avgifter
- Vid behov, nyrekrytering av personliga assistenter
- Bistår vid kontakter med försäkringskassan
 
Hos Vara Assistans får du
- Välja dina egna assistenter.
Valfrihet är viktigt. Kanske vill du ha din bästa vän, dina föräldrar eller någon anhörig som din assistent?
Eller vill du ha någon utomstående. Vi stöttar dig och ser till att du får rätt assistent.
- En kontaktperson på nära håll gör livet enklare.
Vi förvaltar ju dina pengar.
- Redovisning av ditt omkostnadskonto
Varje månad får du redovisning av dina omkostmader och förbrukade/kvarstående assistenttimmar
Här får du en tydlig överblick för att planera assistans och aktiviteter
- Bra villkor för dina assistenter är också bra för dig.
Vi erbjuder våra personliga assistenter goda villkor (pension, försäkringar och friskvård).
Det är faktorer som bidrar till att dina assistenter trivs och känner sig trygga i sitt arbete.
Vilket även ger dig högre livskvalitet