Personlig assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Skattereduktion Serviceavtal Presentkort Priser

 


Skattereduktion för RUT-tjänster
- Du skall fylla minst 18 år under beskattningsåret.
- Du måste vara skattskyldig i Sverige = skall betala skatt i Sverige.
- Leverantören av tjänsten skall ha F-skatt.
- Arbetet skall vara hänförligt till köparens eller dennes föräldrars hushåll.
- Arbetet får inte kräva specialistkunskaper eller specialverktyg.
- Passning av husdjur ger inte rätt till skattereduktion.

 
Hur det fungerar
Kunden betalar endast 50% av arbetskostnaden inkl. MOMS, resten får företaget från Skatteverket.
Det är först när kunden betalt som företaget kan skicka in begäran om utbetalnig av återstoden till Skatteverket.
Observera att tilläggskostnader för material, resor och utrustning inte får räknas med, utan endast arbetskostnad.
Reduktionen avräknas mot kundens inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift.
Det årliga avdraget för en person får inte överstiga 50000 kr eller den skatt som skall betalas.
Har man andra reduktioner skall dessa avräknas först och det innebär att utrymmet för denna reduktion kanske är begränsat.
Man kan nämligen aldrig få större avdrag än den skatt man skulle ha betalt.
Är ni flera i hushållet kan var och en utnyttja avdraget oberoende av varandra.
Detaljer framgår av skattevekets information 2010-02.

När taket är nått
Skulle inte företaget få ut sina pengar från skatteverket blir kunden tvungen att betala istället.
Efter varje utbetalning skickar Skatteverket ut en bekräftelse och en summering av årets utbetalningar.
Du kan alltid kontakta Skatteverket om du anser att deras beslut är felaktigt.

Deklarationen
Spara alla underlag till nästa deklaration.
Var noga med att kontrollera och vid behov ändra de förtryckta uppgifterna på blanketten.