Personlig assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Skattereduktion Serviceavtal Presentkort Priser

 

Kostnader
Alla tjänster som beviljats av kommunen betalas av kommun (som sedan fakturerar dig för din del).
Tilläggstjänster faktureras direkt av oss.
De flesta av våra tjänster klassas som RUT-tjänster vilket betyder att du endast behöver betala hälften.
Vi utför tjänster över hela kommunen.
Alla kostnader för resor, restid, verktyg, redskap och MOMS ingår.

De flesta av våra tjänster levereras mot fast timkostnad.
Timpris inkl. MOMS efter RUT-avdrag: 195 kr

Timpris inkl. MOMS när inte RUT kan tillämpas: 390 kr