Personlig assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

Skattereduktion Serviceavtal Presentkort Priser

 


Presentkort
Enligt Skatteverkets ställningstagande kan företag och privatpersoner ge bort presentkort på RUT-tjänster.
Det betyder att gåvan blir värd dubbelt så mycket för mottagaren som givaren betalat !

Som RUT-arbete räknas exempelvis:
- Städning, även garage, vind eller källare.
- Fönsterputs.
- Trädgårdsarbete som gräs- eller häckklippning, krattning av löv och rensning av ogräs.
- Snöskottning.
- Hjälp med inköp och barnpassning.

Julgåva till anställda
Enligt reglerna kan företaget ge en julgåva på max 450 kr (inkl. MOMS) uitan skattebelastning för såväl företaget som den enskilde.
Om gåvan ges som presentkort på RUT-arbete kan den enskilde köpa RUT-tjänster för 900 kr, när den anställde använder sin skatterabatt !

 
Villkor för julgåvor
Skatteverket har satt upp ett par villkor för att gåvan skall vara skattefri för den anställda:
- Den gåva som företaget ger får ha ett nominellt värde av 450 kr innkl. MOMS.
- Ett presentkort får inte kunna bytas mot kontanter.
- Arbetet skall utföras i eller i anslutning till den egna eller förälderns bostad.


Kostnader
Vi tillhandahåller presentkort med 50 kr nominellt värde - företaget kan alltså ge upp till 9 st i skattefri julgåva.
Dessa kan sedan användas för inköp av RUT-tjänster under 5 år, under förutsättning att reglerna för RUT inte ändras av politikerna.
Den som använder RUT-arbete betalar 195 kr/timme (presentkort kan användas som betalning).
MOMS och resor inom hela Vara kommun ingår !