Personlig assistans

Hemtjänst

Tilläggstjänster

Grävning

Nyheter

Personalbehov

Kontakt

 

Vår affärsidé är att underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättningar att kunna leva det liv som de har rätt till !
Vi levererar hemtjänster och personlig assistans, med bas i Vara kommun.

Personlig assistans
Vi tar helhetsansvar för personlig assistans:
- Arbetsgivare för personliga assistenter
- Schemaläggning
- Löneberedning och utbetalning
- Fakturering gentemot försäkringskassa/kommun
- Inbetalning av skatter och sociala avgifter
- Vid behov, nyrekrytering av personliga assistenter
- Bistår vid kontakter med försäkringskassan

Hemtjänst
Vi utför hemtjänst på uppdrag av Vara kommun.
Kommunen står för bedömningen - vi är utförare.

 

 

 

 

Tilläggstjänster
Vi levererar även tjänster direkt till kunden.
I många fall berättigar tjänsterna till RUT-avdrag som
betyder att kunden bara betalar halva kostnaden.
     
Låt oss ta hand om dina problem !    Välkommen att höra av dig!